Sazināties ar administratoru
1.Vija Ķimele14
2.Vēsma Reinkaite14
3.Lolita Kušķe14
4.Gunta Grāve14
5.Mārtiņš un Ruta Štreihfeldi14
6.Valija Socka14
7.Dzintars Koļesņikovs14
8.Kornēlija Rosicka14
9.Edīte Rekke14
10.Anžella Rikša 13